środa, 23 lutego 2011

O pochodzeniu Słowian

Rekonstrukcja zabudowań wczesnośredniowiecznych.Krótko chciałbym wrócić jeszcze do poprzedniego wpisu pt. Stworzenie świata po polsku. Ustosunkowałem się tam negatywnie do opinii prof. Witolda Mańczaka opowiadającej się za autochtoniczną koncepcją pochodzenia Słowian, tj. teorią, że ich prasiedziby znajdowały się mniej więcej na terytorium obecnej Polski. Sam przychylam się raczej do poglądu mówiącego o wschodniej kolebce przodków Słowian, ale uznaję tu swoją zupełną niekompetencję w wyrażaniu jakichkolwiek twierdzeń w tej kwestii. Niemniej jednak prezentuję na łamach Zalmoxisa główne poglądy autochtoniczne Witolda Mańczaka, oraz parę innych referatów udostępnionych przez wspomnianego badacza w sieci:


A oto tekst samego prof. Mańczka:


Osobiście dziwi mnie jednak ograniczenie się przez Witolda Mańczaka tylko do danych językowych i to głównie w perspektywie jego "statystycznej metody badawczej". Skądinąd metoda ta ma charakter metateoretyczny. Można ją zatem przyjmować a priorii, albo zadać pytanie: dlaczego uznać akurat zasadność tej metatezy (tj. w tym wypadku poglądu na temat słuszności metody badawczej polegającej na porównywaniu statystyczno - leksykalnym języków i badaniu przez to ich archaiczności)? Wydaje mi się, że to dość ograniczona perspektywa badawcza.

Tekst, który wydaje się wyważony, a jak się z jego lektury można dowiedzieć jest on sceptyczny co do tez Mańczaka, to tekst Hanny Popowskiej - Taborskiej; oto on:


W chacie... ( Skansen wczesnośredniowieczny na Wolinie).


2 komentarze:

  1. Teoria Mańczaka poddana została druzgocącej krytyce. Argumenty obalające jej fundamenty znajdziemy we fragmentach książki Popowskiej-Taborskiej "Wczesne dzieje Słowian w świetle języka" oraz w polemice "W odpowiedzi na recenzję Pana Profesora Witolda Mańczaka" (w Rocznik Slawistyczny, XLIX, cz. 1, 1994).

    OdpowiedzUsuń