wtorek, 7 kwietnia 2015

Wierzenia Słowian na Pomorzu i nie tylko

Ilustr. Iwan Bilibin, pobrano: blog


Dobrym, starym zwyczajem (ostatnio zapoznanym na Zalmoxisie) chciałem zaprosić do lektury dwóch tekstów z wydawnictwa Studia Mithologica Slavica (2013r). Pierwszy z nich dotyczy idei trójfunkcyjności w kontekście religii pogańskich Słowian, oraz w relacji do pomorskiego kultu Trygława / Trzygłowa. Drugi z artykułów dotyczy kwestii przedstawień wielotwarzowych idoli z wybrzeży Morza Bałtyckiego. Zapraszam do lektury:

 


niedziela, 1 lutego 2015

Dakowie i Rzymianie


Dacki smok o głowie wilka; zdjęcie pobrane ze strony: http://en.wikipedia.org/wiki/Dacian_Draco
Współczesna Rumunia w starożytności zamieszkana była przez plemiona Daków i Getów, spokrewnionych z Trakami. Pierwsze informacje na ich temat przekazują kronikarze greccy. Dakowie walczyli z Filipem Macedońskim i Persami wyprawiającymi się na Scytów.

Szczególnie dwóch władców dackich zapisało się w pamięci: Burebista - współczesny Cezara i Decebal, który zjednoczył plemiona Dackie w obliczu rzymskiego zagrożenia. Temu ostatniemu, obecni mieszkańcy jego dawnego królestwa, postawili niezwykły pomnik na brzegach Dunaju (zdjęcie poniżej). W 105 roku n.e. cesarz Trajan rozpoczął ostateczny podbój państwa Daków. Na zdobytych terenach Rzymianie stworzyli zadunajską prowincję. Jej stolicą była rzymska Sarmizegetusa, której pozostałości można oglądać do dzisiaj. Najbardziej na północ wysuniętym obozem wojskowym i miastem było Porolissum, którego szczątki w malowniczej okolicy górskiej również można oglądać do teraz.

W 273 roku Rzymianie wycofali się z terenów Rumuni za Dunaj uznając prowincję za zbyt trudną dla obrony. Monumentalny most na Dunaju zbudowany przez Trajana został zburzony, a Dunaj patrolowała rzymska flotylla rzeczna.

 Strona prezentująca pozostałości stolicy Daków Sarmizegetusa Regia:Pozostałości zabudowań dackich, Siedmiogród, fot. autora.

Pozostałości zabudowań dackich, Siedmiogród, fot. autora.

Pomnik Decebala wykuty po rumuńskiej stronie Dunaju, na przeciwko rzymskiej drogi, po której poruszały się legiony Trajana, fot. autora.


Rzymska jazda pomocnicza w walce z Dakami, Kolumna Trajana, zdjęcie pobrane: Lusius

Walka Daków z rzymskimi auxiliaries; zdjęcie pobrane ze strony: AuxiliariesDacki wojownik, rekonstrukcja, muzeum w Baia Mare, fot. autora.

Dacki wojownik, rekonstrukcja, muzeum w Baia Mare, fot. autora.

Dacki wojownik, rekonstrukcja, muzeum w Baia Mare, fot. autora.

Ubiór kobiety dackiej, rekonstrukcja, muzeum w Baia Mare, fot. autora.
Ruiny rzymskiego amfiteatru; rzymska Sarmizegetusa, Siedmiogród, fot. Iz&Nor.

Zrekonstruowana brama obozu wojskowego Porolissum, Siedmiogród, fot. autora.

Zrekonstruowana brama obozu wojskowego Porolissum, Siedmiogród, fot. autora.

Ruiny amfiteatru; Porolissum, Siedmiogród, fot. autora.

Resztki mostu Trajana nad Dunajem, Serbia, fot. autora.

Resztki mostu Trajana nad Dunajem, Serbia, fot. autora.

piątek, 26 grudnia 2014

AwarowieAwarska ciężka kawaleria, rekonstruktorzy z Węgier, źródło zdjęcia nieznane.Awarowie to lud, który pojawił się w Europie w połowie VI wieku. Podporządkowali sobie duże obszary zamieszkane przez ludność słowiańską. Razem z nimi zaatakowali cesarstwo wschodniorzymskie. Ich państwo zostało zniszczone dopiero przez uderzenia Franków i Bułgarów. Na zgliszczach kaganatu awarskiego wyrosło najpierw słowiańskie państwo Samona, a później tzw. Rzesza Morawska.

Awarowie przynieśli ze sobą do Europy kulturę i militaria z obszarów graniczących z Chinami. W pamięci Słowian zapisali się jako straszni Obrowie - Olbrzymi, którzy ciemiężyli ich i wykorzystywali. 

Przedstawiane zdjęcia prezentują zabytki awarskie z północnej Serbii, Słowacji i Moraw. Bardzo ciekawym artefaktem jest okucie w kształcie głowy smoka/lwa znalezione w Mikulčicach, a znajdujące się obecnie w muzeum w Brnie. Właśnie to okucie świadczy dobitnie o dalekowschodnich koneksjach kulturowych Awarów. Jest też ciekawym i rzadkim zabytkiem w Europie.


Novy Sad, fot. autora.


Novy Sad, fot. autora.

Bratysława, fot. autora.

Bratysława, fot. autora

Bratysława, fot. autora

Bratysława, fot. autora

Brno, fot. autora.

Brno, fot. autora.

Brno, fot. autora.